Nyheter

 

Björn Malmqvist
Larsbergsvägen 23
S- 181 38 Lidingö
tel hem 08-765 47 12
sommarbostad 0490-291 12
mobil 0731-54 76 96

email

Kari Jonassen
tel 0155-351 40